ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΜΕ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ


Δευτέρα - Παρασκευή
09:00 - 20:00
ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΜΕ ΤΟ ΔΗΜΑΡΧΟΣυνάντηση στο Δημαρχείο
Δευτέρα - Παρασκευή
09:00 - 14:00
ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΜΕ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣΣυνάντηση στο Γραφείο 
Τηλεδιάσκεψη
Τηλεφωνική κλήση
Δευτέρα - Παρασκευή
09:00 - 14:00
ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΜΕ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣΣυνάντηση στο Γραφείο  
Τηλεδιάσκεψη
Τηλεφωνική κλήση
Δευτέρα - Παρασκευή
09:00 - 14:00
ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΜΕ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟΣυνάντηση στο Γραφείο 
Τηλεδιάσκεψη
Τηλεφωνική κλήση